Boka tid här

kontakt@jordangel.se 

SOULWORK BY JORDÄNGEL

Soul realignment® - en nyckel till ditt högre medvetande 

Med hjälp av Soul Realignment® som metod går jag in i den medvetandeström vi kallar akashaarkivet och läsa ur just din själs register. Här kan vi hitta information som kan hjälpa dig att ställa dig i lod med ditt sanna jag.  Ett slags coachande samtal där jag hjälper dig att hitta faktorer, aktiviteter och förhållningssätt i ditt eget liv som får dig att må bra, som hjälper dig att nå ett mer balanserat liv i överflöd. När jag skriver överflöd så menar jag ett liv där du kan känna tacksamhet och lycka i det du har idag, just nu. Hur du ska komma ur gamla mönster som inte längre tjänar ditt högsta bästa och hur och inom vilka områden som du kan hitta mest flöde och välmående. Vi utgår hela tiden utifrån din nuvarande livssituation och hur du ska uppleva tacksamhet i nuet. I en själsläsning får du hjälp att se ditt liv ur ett här-och-nuperspektiv där det bara finns ett fokus, och det är på nuet och framtiden. Vi medvetandegör de blockeringar och begränsningar som fastnat hos dig för att sedan ge dig själv tillåtelse att släppa dem. Denna metod ger dig friheten att ta makten över din egen situation och ta ansvar för det som tidigare beteenden som orsakat dig problem. Det är enbart genom medvetenhet och ansvar som vi
kan förändra våra beteenden. När vi gör det höjs vår vibration och steg för steg får vi mer tillgång till vår egen livskraft. Av mig får du konkreta övningar och råd. Efter vårt samtal är det din tur att i  21 sammanhängande dagar ta över och fullborda den reningsprocess jag startat. 
Denna tjänst kan vara värdefull för dig som egenföretagare, chef eller som privatperson.
Jag ger dig verktyg som du kan använda till att utveckla din verksamhet i den riktning som passar dig, i egenskap av teamledare, att utveckla dig som individ i din nuvarande livssituation, eller i en par- eller familjerelation.
På Nihal Academy er bjuder jag mina tjänster under fliken utbildade Soul Realignment® practitioners 
Vill du läsa mer om Soul Realignment®, besök grundarens websida: www.soulrealignment.com
SOULWORK BY Jordängel

Ta första steget 

Om du vill veta mer om hur en själsläsning går till och hur den skulle kunna gynna dig i din andliga utveckling så är du välkommen att boka in ett kostnadsfritt samtal med mig där jag berättar mer om processen och du har möjlighet att ställa dina frågor.